Dành cho Người tham gia Kế thừa đợt Bán trước

Đường link dưới đây chỉ dành cho những ai đã mua coin trong đợt MỞ BÁN TRƯỚC Công khai.

Đợt Mở bán Chính thức sẽ diễn ra trên Nền tảng Giao dịch Liquid. Người dùng mới không nên cố đăng ký theo đường link về kế thừa đợt bán trước.

http://token.chimaera.io/

Lịch sử Mở bán CHI trước đây (gồm cả những khoản thưởng giới thiệu):

Mở bán Riêng Mở bán trước Giai đoạn 1 & 2
CHI Đã bán ~15,6 Triệu ~ 13,6 Triệu
Người tham gia 45 420

Tối thiểu

Đóng góp

15.000 EURO ~50 EURO

Số tiền

Đã huy động

~155 BTC

~ 116 BTC

+

~800 ETH

Vốn huy động tối thiểu 2.500.000 EURO đã được đáp ứng và không còn được yêu cầu nữa.

Liên hệ

Truyền thông: [email protected]

Tổng hợp: [email protected]

Điện thoại: +44 1772 369057

Được duy trì bởi

Autonomous Worlds Ltd.
The Penthouse, Suite 2
Capital Business Centre , Entrance C, Triq Taz-Zwejt
San Gwann SGN3000, Malta,
Số đăng ký công ty: C 83326