Dành cho Người tham gia Đợt mở bán:

Đường link cổng thông tin dùng cho những người đã mua coin trong đợt MỞ BÁN TRƯỚC Công khai hiện đã được đóng lại. Nếu bạn là người mua chưa nhận được coin, bạn nên gửi email tới bộ phận hỗ trợ.

Người tham gia Đợt mở bán Trước và Riêng cũng nhận được các Coin “Soccer Manager Crypto” thay mặt cho công ty Soccer Manager Ltd. Chính địa chỉ đã dùng để bạn nhận CHI sẽ được dùng vào một thời điểm sau này để bạn nhận Coin SMC. Đừng để mất địa chỉ đó, nếu không, bạn sẽ mất số coin của mình.

 

Để biết thêm thông tin về số coin trong đợt mở bán và lượng phân bổ coin, bạn có thể xem: BẤM VÀO ĐÂY

Lượng phân bổ Coin

Snapshot Huntercoin:

Tháng 4/2017, chúng tôi đã thực hiện một Snapshot các địa chỉ HUC với hơn 1k Coin và những chủ sở hữu đó sẽ nhận được một tỷ lệ dựa trên lượng cung HUC tại thời điểm 4,5% của tổng Lượng cung CHI XAYA.

Để thu thập các coin như vậy, bạn có thể dùng công cụ này tại đây > BẤM VÀO ĐÂY

Đợt mở bán Coin đã kết thúc. Để biết thêm thông tin về số lượng coin đã bán và lượng phân bổ coin, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY

Bạn có thể Mua Ngay CHI – loại tiền của XAYA trên thị trường tự do @ Liquid

Liên hệ

Truyền thông: [email protected]

Chung: [email protected]

Điện thoại: +44 1772 369057

Được duy trì bởi

Autonomous Worlds Ltd.
The Penthouse, Suite 2
Capital Business Centre , Entrance C, Triq Taz-Zwejt
San Gwann SGN3000, Malta,
Số đăng ký công ty: C 83326